ΕΡΕΥΝΑ & ΔΙΑΣΩΣΗ

Ένα Drone για αεροπορική υποστήριξη σε επιχειρήσεις που αφορούν την έρευνα και την διάσωση.

Play Video